AFLW 2023 Round 10 - Carlton v St Kilda ( 126 results )