AFLW 2023 Round 05 - Carlton v Sydney ( 78 results )