AFL 2024 Round 07 - Hawthorn v Sydney ( 253 results )