AFL 2024 Round 05 - GWS v St Kilda ( 369 results )