AFL 2023 Round 14 - Brisbane v Sydney ( 245 results )