AFL 2023 Round 13 - Sydney v St Kilda ( 307 results )