AFL 2023 Round 11 - Sydney v Carlton ( 318 results )