AFL 2023 Round 10 - GWS v St Kilda ( 260 results )