VFL 2024 Round 11 - Footscray v Brisbane ( 126 results )